Pagpapahalaga sa tamang oras

Ang mapuputi at pantay-pantay na mga ngipin ay nakadaragdag sa kagandahan ng mukha. Sa loob lamang ng labinlimang minuto, ay maaari mo nang maayos ang iyong kama, itapon ang mga nakakalat sa iyong kwartoo palitan ang plastik ng iyong basurahan. Paghahanda ang siyang susi. Uminom ng anim hanggang walong basong tubig araw-araw.

Habang nag-iinsayo ka, bantayan ang oras ng bawat seksiyon ng iyong pahayag. Gagamit ka ba ng mga nota sa pagsasalita?

Ang lahat ay may hangganan, mayroong katapusanat wakas. Iwasang magpuyat para maging masigla ang katawan at pag-iisip at mapanatili ang makinis na balat. Gayunman, bagaman dahil sa lokal na kostumbre o personal na kagustuhan ay relaks nang kaunti ang mga tao hinggil sa oras, maaari tayong makinabang sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng angkop na pansin.

Dalasan ang paglilinis ng mukha kung malangis ang balat para maiwasan ang pagkakaroon taghiyawat. Habang sumusulong ang iyong katatasan, mas madaling mabantayan ang iyong oras. O maaaring basta ipinagpapaliban nila ang paghahanda hanggang sa huling minuto.

Kumain nang sapat sa tamang oras. Bigyan mo ng palugit ang iyong sarili sapagkat ang pagbigkas ng iyong pahayag sa harapan ng tagapakinig ay maaaring maging mas mahaba nang kaunti kaysa noong nag-iinsayo kang mag-isa. Para masigurong walang sira ang mga ngipin, bumisita sa dentista Pagpapahalaga sa tamang oras beses o mahigit sa isang taon.

Ang pagiging tama sa oras ay may malapit na kaugnayan sa wastong paghahati ng mga bahagi ng isang pahayag. Ang oras daw ay ginto na hindi nararapat na aksayahin laman sa mga walang kawenta-kwentang bagay bagkus ay dapat gamitin sa mga makabuluhan at kapaki-pakinabang na gawain.

Ang pagkaing masustansiya ay kailangan ng katawan para manatiling malusog. Subukin nang ilang ulit ang iyong plano, na gumagawa ng kinakailangang mga pagbabago. Ang pambungad ay dapat na katamtaman lamang ang haba upang maabot ang tatlong tunguhing tinalakay sa Aralin Noong kapanahunan ng Bibliya, ang pangmalas ng mga tao sa buhay ay naiiba kaysa sa maraming dako sa ngayon.

Ang atas mo ba ay pagbabasa? Ngunit, meron kayang makapipigil sa pagtigil ng oras? Ang pinakakatawan ay hindi dapat maging napakahaba anupat wala nang panahon para sa isang mabisang konklusyon, kasuwato ng Aralin Maghugas ng kamay bago at matapos kumain at tuwing manggagaling sa palikuran.

Sipilyuhin ang ngipin lalo matapos kumain. Planuhin na makarating sa mga pulong ng kongregasyon nang 15 hanggang 20 minuto bago magsimula ang mga ito sa pamamagitan ng pagtatakda ng oras na kailangan sa paghahanda mo at ng iyong pamilya.

Hugasan ang mga paa araw-araw bago matulog. Marami sa atin ang gustong pigilan ito o maantala man lamang ng kahit na ilang sandali, upang ang bawat pagkakataon ng ating buhay ay ating malasap. Gaano nga ba ito kahalaga sa isang buhay ng tao, na sa huli ay nagsisisi ang marami sapagkat hindi nila nagamit ang oras nang wasto?

Gumamit ng brush para kumintab ito at matanggal ang mga dumi sa anit. Sa hinaharap, maaaring mabilisan na rin ang proseso kung paano ka sisikat.

Maaari rin namang makatapos ka ng isang kabanata ng isang nobela manuod ng apat na palabas sa youtube o magsulat ng isang talatang sanaysay tungkol sa buhay. Dapat nating mabatid na ang oras ay hindi dapat inaaksaya.

Maari rin namang makausap mo ang iyong kapitbahay na iyong tinitingala, linisan ang iyong hardin o pakainin mo na ang iyong limang aso. Sa ilang minuto, maaari kang magalit sa mundo at magtanong kung bakit ka pinapahirapan, maaari ring umiyak ka dahil sa lalaking dumurog sa iyong puso o tignan ng kahit na ilang saglit ang iyong mga litrato.

Huwag tangkaing isiksik ang sobrang materyal. Magbawas ng dumi araw-araw. Ang kalakhang oras ay dapat gugulin sa pagpapahayag ng pinakakatawan. Sa ilang saglit lamang, maaring mamili kang maging masaya at magpatuloy-tuloy sa buhay o tapusin ang iyong buhay.

Na sa Pagpapahalaga sa tamang oras segundong lumilipas ay mayroong magandang bagay na nagaganap, hindi lamang ng kasawian. Mahalagang tapusin ang pulong nang nasa oras.

Gumamit ng deodorant para hindi magkaroon ng di kanais-nais na amoy sa kilikili at bunutin ang mga balahibo nito lalo na sa mga kababaihan na pwedeng maging sanhi ng anghit.

Sa loob ng labinlimang minuto, makakapagbasa ng isang artikulo, magluto ng agahan or meryenda o tignan ang mga papeles mo nang pahapyaw. BAGAMAN kailangang bigyan ng pangunahing pagdiriin ang kalidad ng iyong pagtuturo, ang oras ng iyong mga pahayag ay nangangailangan din ng pansin.Sep 13,  · This feature is not available right now.

Please try again later. Igupit at idikit ang angkop na larawan sa tamang kahon. Maligo araw-araw. Magsipilyo pagkatapos kumain. Maghugas ng mga kamay. Kumain ng masusustansiyang pagkain. Matulog nang sapat na oras. Mag-ehersisyo araw-araw. Ang Pagpapahalaga sa. Para sa ilan nama’y ang oras ay ang tagal o haba na maaaring itigil o isagawa ng isang tao upang matugunan ang iba’t ibang responsibilidad at obligasyon na dapat niyang harapin at balikatin.

Dahil sa ugaling ito,madalas nating ipagbukas ang mga bagay na magagawa natin mi-centre.com ang nagiging dahilan kung bakit hindi natin natatapos ang ating gawain sa tamang mi-centre.comng oras ang ating nasasayang at ito rin ang dahilan kung bakit nahuhuli tayo sa mga gawain. Subalit ang tamang pagpapahalaga sa oras ay habang may oras o buhay pa hindi kapag malapit na itong mawala upang sa huling oras, ito ang maging kaaliwan para sa iyo.

Kay laking pakinabang kung ating sundin ang resolusyon ni Jonathan Edwards “Aking itinalaga na akoy mamumuhay ayon sa kung ano ang aking nanaisin kapag ako’y. Huminto siya upang manood. Nakaisang oras siya sa panonood. Nang siya ay makarating sa palasyo ang araw ay palubog. Ang mga pintuan ng palasyo ay sarado na.

Ano-ano ang inyong mga natuklasan mula sa kwento?

Bakit kaya nasabi ng karamihan na time is gold? MGA LAYUNIN: a.

Natutukoy ang mga mensaheng napapaloob sa kwentong "Si .

Download
Pagpapahalaga sa tamang oras
Rated 3/5 based on 85 review